საცავი
Files
Name Description Date
obieqtebis sia www.pdf ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე წარდგენილი ობიექტების სია 13-04-17 03:32:15
moZravi Zeglebis reestri 20-04-17www.pdf მოძრავი ძეგლების რეესტრი 20-04-17 06:35:49
aramaterialuri Zeglebis reestri 11-07-2017.pdf არამატერიალური ძეგლების რეესტრი. 11-07-17 01:49:15
uZravi Zeglebis reestri 27-10-2017.pdf უძრავი ძეგლების რეესტრი 29-11-17 01:41:20
!Dzeglta Nuskhis Baza.pdf რეესტრების ახალი ვერსიები ამიერიდან იხილეთ ლინკზე https://www.heritagesites.ge/ka/files/95 13-07-18 04:06:48