საცავი
ფაილები
დასახელება აღწერა თარიღი
obieqtebis sia www.pdf ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე წარდგენილი ობიექტების სია (განახლებული ვერსია იხ. www.heritagesites.ge) 13-04-17 03:32:15
moZravi Zeglebis reestri 20-04-17www.pdf მოძრავი ძეგლების რეესტრი (განახლებული ვერსია იხ. www.heritagesites.ge) 20-04-17 06:35:49
aramaterialuri Zeglebis reestri 11-07-2017.pdf არამატერიალური ძეგლების რეესტრი (განახლებული ვერსია იხ. www.heritagesites.ge) 11-07-17 01:49:15
uZravi Zeglebis reestri 29-01-2018www.pdf უძრავი ძეგლების რეეტრი(განახლებული ვერსია იხ. www.heritagesites.ge) 02-02-18 01:34:22