ფაილები
დასახელება აღწერა თარიღი
obieqtebis sia www.pdf ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე წარდგენილი ობიექტების სია 13-04-17 03:32:15
moZravi Zeglebis reestri 20-04-17www.pdf მოძრავი ძეგლების რეესტრი 20-04-17 06:35:49
aramaterialuri Zeglebis reestri 11-07-2017.pdf არამატერიალური ძეგლების რეესტრი. 11-07-17 01:49:15
uZravi Zeglebis reestri 10-08-2017.pdf უძრავი ძეგლების რეესტრი. 11-08-17 11:29:56